A1

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

KÉPZÉSI PROGRAM

„A1”  kategóriájú vezetői engedélyhez

A képzési program a szerződés része !

 

1.STOP Autósiskola E.C.

1214.Budapest, II. Rákóczi F. u. 184.

Tel: 06-1-276-1346

honlap: www.csepelistopautoisiskola.hu

e-mail cím: stopautosiskolacsepel@gmail.com

 

 1. Egyéni cég

 

 1. Cégjegyzék sz.: 01-11-002968

 

 1. Iskolavezető: Samu László

nyilvántartási szám: 12110

Telefonszám: 06-1-276-1346

e-mail: stopautosiskolacsepel@gmail.com

 

 1. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008519

 

 1. Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-17 óráig az 1. számú helyen.

Az ügyfélfogadás ideje megnövekedhet az iskola nyitvatartási idejével.

 

 1. Telephely nincs.

 

 1. Tanfolyamra történő felvétel a jelentkezés sorrendjében szerveződik az oktatások időbeosztásáról a hallgatókkal konzultálva a jelentkezési lap kitöltésekor. Tanfolyamonkénti maximum létszám: 50 fő

 

 1. Beiratkozás feltételei:
 • 15,5 éves életkor
 • 30,000- Ft elméleti oktatás költsége
 • (Távoktatás esetén a 180 napos, azon belül 75 órás hozzáférés: 40,000.- Ft)
 • minimum 8 osztályos iskolai végzettség

 

 1. A tanfolyamhoz szükséges hivatalos orvosi alkalmassági vélemény gépjárművezető jelölt részére, vagy érvényes jogosítvány bemutatása bármilyen más (kivéve „M”, „AM”) kategóriában.

 

 1. Elméleti oktatás összesen 22 óra:

Egy elméleti óra időtartama 45 perc

-A teljesítmény értékelése – önértékelés, mely takarja a próba teszteket.

 

Az elméleti oktatást távoktatás keretében végző tanulóknak a tantermi előadásokon nem kell részt venni. A tanfolyamigazolást az akkreditált rendszer generálja.

A mozgáskorlátozott, siket, valamint magyarul nem beszélő tanulót az elméleti foglalkozások alól -kérésére- az iskolavezető mentesítheti. Felkészítésében az iskola külön megállapodás alapján segíti.

 

Gyakorlati oktatás óraszámai a következők:

Alapoktatás:

 • Járműkezelés: minimum 6 óra

Főoktatás:

 • Városi vezetés: minimum 8 óra
 • Országúti vezetés: minimum 2 óra
 • Forgalmi vizsga: 1 óra

A levezetett órák során összesen minimum 240 km-t kell teljesíteni.

 

Amennyiben a Tanuló “B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, és ennek megszerzését követően “A1” kategóriát tesz le, 3 órás elméleti oktatáson kell részt vennie, és sikeres Kresz vizsgát követően minimum 1 óra alap, és 1 óra főoktatás után Forgalom vizsgát is kell tennie!

A vezetési órák 50 percesek.

Vezetési óradíj:     8,000.-Ft.

Meglévő “B” kategóriával 8,000.- Ft/óra

 

 1. Választható motorkerékpár típusok:
 • Jamaha YBR 125

 

Saját motorkerékpárral való gyakorlás – vizsgázás esetén a járműnek a következőknek kell megfelelnie:

 • a kategória oktató jármű előírásainak megfelelőnek kell lennie
 • érvényes forgalmi engedéllyel, valamint
 • érvényes kötelező biztosítással kell rendelkeznie.

A gyakorlati oktatás helye, és időpontjai az oktató és a tanuló közötti egyeztetés szerint alakulnak.

 

 1. Hiányzások pótlása:
 • Elméleti oktatás esetén bármelyik következő tanfolyamon a tanrend alapján meghatározható napon a kihagyott előadás pótlólag meghallgatható. Ezekért az alkalmakért külön díjat nem számolunk fel.
 • Gyakorlati órák esetében az oktatóval egyeztetett időpontban

 

 1. A tandíj befizetése az ügyfélfogadási helyen, vagy a postán készpénzben, illetve átutalással a következő bankszámlára történhet:

OTP 11721002-20010458

 

 1. A tanulónak a gyakorlati órákon a következő feltételeknek kell megfelelni:

– Sikeres kresz vizsgát követően előre egyeztetett helyen és időben    tisztán, vezetésre alkalmas állapotban, a járművezetéshez előírt öltözékben megjelenni.

 

 1. Vizsgára bocsátás feltétele:

– Elméleti vizsgára:

 • Az elméleti tanfolyam elvégzése (tanterem vagy távoktatás)
 • Ügyfélkapun keresztül az iskola által kitöltött, rögzített, nyomtatás után a tanuló, és az iskola vezetője által aláírt jelentkezési lap
 • Betöltött 15,3/4 éves életkor
 • Orvosi alkalmassági igazolás. Ha rendelkezik érvényes jogosítvánnyal, (kivéve „M”, “AM”), akkor szükséges annak hiteles fénymásolata, ez esetben nem kell külön orvosi alkalmassági.
 • A többször módosított 24/2005-ös GKM rendelet alapján az elméleti vizsga jelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől kevesebb mint 9 hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, az elméleti tanfolyam elévül.
 • Távoktatás keretében teljesített elméleti tanfolyam esetében a kresz vizsgák határideje a rendszerbe történő első belépéstől számítandó. (A belépést a regisztrációt követő 90 napon belül kell megtennie a tanulónak!)
 • A sikeres kresz vizsga 2 évig érvényes.
 • Az első vizsgán a vizsga helyszínén eredetiben be kell mutatni a minimum 8 osztály elvégzését igazoló bizonyítványt.

 

 • Járműkezelési vizsgára:
 • Vizsga napján betöltött 16. életév
 • Legalább 6 óra rutinpályán eltöltött gyakorló óra
 • Forgalmi vizsgára:
 • Legalább 10 forgalomban eltöltött gyakorló óra.

A vizsgák helyét, és pontos idejét az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság határozza meg.

 

 1. Vizsgadíjak / Pótvizsgadíjak:

– Elméleti vizsgadíj:                 4,600.- Ft

-Járműkezelési vizsgadíj:         4,700.- Ft

– Forgalom vizsgadíj:          11,000.- Ft

A vizsgadíjak kiegyenlítése vizsgára jelentéskor történik az ügyfélfogadási helyen vagy, a Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6 hrsz. alatt a pénztárban, vagy átutalással a következő bankszámlára:

OTP 11721002-20010458

 

 1. Vizsgázó jogai:
 • Amennyiben az előírásokat teljesítette, a Tanulónak joga van vizsgázni,
 • a vizsga korrektségét megkérdőjelezni, jegyzőkönyv felvételét kezdeményezni, és a Képzésfelügyeleten panaszt tenni.

 

Vizsgázó kötelességei:

 • A Közlekedési Hatóság által hitelesített időpontban, és helyszínen pontosan, tisztán, alkoholos, ill. kábítószeres befolyásoltságtól mentesen, gyakorlati vizsga esetén a járművezetéshez megfelelő öltözékben (magasszárú cipő v. csizma, térdvédő, könyökvédő, gerincvédő, protektoros kesztyű, hosszú szárú nadrág, hosszú újjú kabát, bukó sisak plexivel, vagy szemüveggel.) megjelenni.
 • Szükséges iratokat a Vizsgabiztos kérésére bemutatni (személyazonosító igazolvány, már meglévő vezetői engedély, első vizsgán az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány)
 • A vizsga rendjét megtartani.

 

 1. Vizsgaigazolás:
 • A vizsgaigazolás elkészítésének feltétele a kategóriában előírt elméleti és gyakorlati vizsga sikeres teljesítése.
 • A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.
 • Sikeres forgalmi vizsga után legkorábban a harmadik munkanapon a Kormányablakban megkezdhető a jogosítvány kiállításának igénylése.

 

 1. Vezetői engedély kiállításához a Kormányablakban szükséges bemutatni:

– személyazonosító igazolvány, lakcímkártya

– Vöröskereszt által kiállított elsősegélynyújtó vizsgát igazoló kártya. (amennyiben szakirányú bizonyítvánnyal rendelkezik, mely szerepel a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben, nem szükséges ismételten vizsgát tenni, ez esetben az erről szóló bizonyítványt kell bemutatni.)

Ha bármilyen más kategóriában rendelkezik 1984 uán megszerzett jogosítvánnyal, akkor sem kell ismételt elsősegélynyújtó vizsgát tenni, hiszen az egyszer megszerzett vizsga nem évül el, valamikori megszerzését a jogosítvány igazolja.

 

– egészségügyi alkalmassági vélemény eredeti példánya.

– új kategória megszerzése esetén a már meglévő vezetői engedély, járművezetői engedély, járművezetői igazolvány.

 

Nem magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, vagy útlevél, illetve érvényes tartózkodási engedély bemutatása is szükséges. Európai Unió polgárai esetében tartózkodási engedély nem szükséges, elég a lakcímkártya.

Az első jogosítvány kiállítása illetékmentes.

 

 1. A Tanuló más iskolába történő áthelyezési igényét a 3 pld-os „Képzési Igazolás” c. nyomtatvány kitöltésével igényelheti. Az áthelyezés feltétele, hogy a már igénybe vett oktatási díjakat a Tanuló befizette, az Iskola felé tartozása nincs. Fenti nyomtatványon az Iskola a teljesített elméleti, és gyakorlati oktatást igazolja. Tanulót tájékoztatjuk az áthelyezési ügy során rá háruló feladatokról.

Szerződés bontás esetén egyszeri 4000.- forintos szerződésbontási díjat számolunk fel.

Áthelyezés esetén, illetve amennyiben az Intézmény szerződést szeg, vagy a hatóság által az Iskola működése felfüggesztésre kerül, akkor az előre befizetett, de nem teljesített szolgáltatás díját visszafizetjük..

 

 1. Az elméleti oktatás Budapest, XXI. II. Rákóczi F. 184. sz. alatt,

a járműkezelési oktatások pedig Bp. XXI. Corvin u. 1. alatt történnek.

 

 1. Szakoktatói képzést a STOP Autósiskola nem tart.

A képzés Állami és Uniós támogatásban nem részesül.

 

 1. Engedélyező Hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)

 1. Budapest, Vajdahunyad u. 45.

06-1-814-1819

 

Felügyeleti szerv:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

 1. Budapest, Petzvál J. u. 39.

06-1-371-3030

 

Budapest, 2023. 03.01.

 

Samu László

iskolavezető