AM

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALÁSI FELTÉTELEK

KÉPZÉSI PROGRAM

„AM”  kategóriájú vezetői engedélyhez

A képzési program a szerződés része !

 

1.STOP Autósiskola E.C.

1214.Budapest, II. Rákóczi F. utca 184.

Tel: 06-1-276-1346

honlap: www.csepelistopautosiskola.hu

e-mail cím: stopautosiskolacsepel@gmail.com

 

 1. Egyéni cég

 

 1. Cégjegyzék sz.: 01-11-002968

 

 1. Iskolavezető: Samu László

nyilvántartási szám:  12110

Telefonszám: 06-1-276-1346

e-mail: stopautosiskolacsepel@gmail.com

 

 1. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008519

 

 1. Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-17 óráig az 1. számú helyen.

Az ügyfélfogadás ideje megnövekedhet az iskola nyitvatartási idejével.

 

 1. Telephely nincs.

 

 1. Tanfolyamra történő felvétel a jelentkezés sorrendjében szerveződik az oktatások időbeosztásáról a hallgatókkal konzultálva a jelentkezési lap kitöltésekor. Tanfolyamonkénti maximum létszám: 50 fő

 

 1. Beiratkozás feltételei:
 • 13,5 éves életkor
 • 35,000- Ft elméleti oktatás költsége
 • (Távoktatás esetén a 180 napos, azon belül 75 órás hozzáférés: 40,000.- Ft.)
 • minimum 8 osztályos iskolai végzettség (kivéve ha az életkora miatt ez még nem lehetséges)

 

 1. Tantermi elméleti oktatás összesen 16 óra:

Egy elméleti óra időtartama 45 perc

-A teljesítmény értékelése – önértékelés, mely takarja a próba teszteket.

 

Az elméleti oktatást távoktatás keretében végző tanulóknak a tantermi előadásokon nem kell részt venni. A tanfolyamigazolást az akkreditált rendszer generálja.

A mozgáskorlátozott, siket, valamint magyarul nem beszélő tanulót az elméleti foglalkozások alól -kérésére- az iskolavezető mentesítheti. Felkészítésében az iskola külön megállapodás alapján segíti.

 

Gyakorlati oktatás óraszámai a következők:

Alapoktatás:

 • Járműkezelés : minimum 4 óra

Főoktatás:

 • Városi vezetés: minimum 6 óra
 • Forgalmi vizsga: 1 óra

A levezetett órák során összesen minimum 100 km-t kell teljesíteni.

 

A vezetési órák 50 percesek.

Vezetési óradíj:  7,000.-Ft

 

 1. Választható motorkerékpár típusok:
 • Yamaha jog

 

Saját motorkerékpárral való gyakorlás – vizsgázás esetén a járműnek a következőknek kell megfelelnie:

 • a kategória oktató jármű előírásainak megfelelőnek kell lennie
 • érvényes kötelező biztosítással kell rendelkeznie.

A gyakorlati oktatás helye, és időpontjai az oktató és a tanuló közötti egyeztetés szerint alakulnak.

 

 1. Hiányzások pótlása:
 • Elméleti oktatás esetén bármelyik következő tanfolyamon a tanrend alapján meghatározható napon a kihagyott előadás pótlólag meghallgatható. Ezekért az alkalmakért külön díjat nem számolunk fel.
 • Gyakorlati órák esetében az oktatóval egyeztetett időpontban.

 

 1. A tandíj befizetése az ügyfélfogadási helyen, vagy a postán készpénzben, illetve átutalással a következő bankszámlára történhet:

OTP 11721002-20010458

 

 1. A tanulónak a gyakorlati órákon a következő feltételeknek kell megfelelni:

– Sikeres kresz vizsgát követően előre egyeztetett helyen és időben    tisztán, vezetésre alkalmas állapotban, a járművezetéshez előírt öltözékben megjelenni.

 

 1. Vizsgára bocsátás feltétele:

 

– Elméleti vizsgára:

 • Az elméleti tanfolyam elvégzése (tanterem vagy távoktatás)
 • Ügyfélkapun keresztül az iskola által kitöltött, rögzített, nyomtatás után a tanuló, és az iskola vezetője által aláírt jelentkezési lap
 • Betöltött 13,3/4 éves életkor
 • A többször módosított 24/2005-ös GKM rendelet alapján az elméleti vizsga jelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől kevesebb mint 9 hónap telt el.
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le a közlekedési alapismeretek vizsgát, az elméleti tanfolyam elévül.
 • Távoktatás keretében teljesített elméleti tanfolyam esetében a kresz vizsgák határideje a rendszerbe történő első belépéstől számítandó. (A belépést a regisztrációt követő 90 napon belül kell megtennie a tanulónak!)
 • A sikeres kresz vizsga 2 évig érvényes.

 

 • Az első vizsgán a vizsga helyszínén eredetiben be kell mutatni a minimum 8 osztály elvégzését igazoló bizonyítványt. ( kivéve ha ez az életkora miatt még nem lehetséges.)

 

 • Járműkezelési vizsgára:
 • Legalább 4 óra rutinpályán eltöltött gyakorló óra
 • Forgalmi vizsgára:
 • Betöltött 14. életév
 • Legalább 6 forgalomban eltöltött gyakorló óra.

 

A vizsgák helyét, és pontos idejét az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság határozza meg.

 

 1. Vizsgadíjak / Pótvizsgadíjak:

– Elméleti vizsgadíj:                10,500.- Ft

-Járműkezelési vizsgadíj:         7,200.- Ft

– Forgalom vizsgadíj:               7,200.- Ft

A vizsgadíjak kiegyenlítése vizsgára jelentéskor történik az ügyfélfogadási helyen vagy, a Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6 hrsz.alatt a pénztárban, vagy átutalással a következő bankszámlára:

OTP 11721002-20010458

 

 1. Vizsgázó jogai:
 • Amennyiben az előírásokat teljesítette, a Tanulónak joga van vizsgázni,
 • a vizsga korrektségét megkérdőjelezni, jegyzőkönyv felvételét kezdeményezni, és a Képzésfelügyeleten panaszt tenni.

 

Vizsgázó kötelességei:

 • A Közlekedési Hatóság által hitelesített időpontban, és helyszínen pontosan, tisztán, alkoholos, ill. kábítószeres befolyásoltságtól mentesen, gyakorlati vizsga esetén a járművezetéshez megfelelő öltözékben (magasszárú cipő v. csizma, térdvédő, könyökvédő, gerincvédő, protektoros kesztyű, hosszú szárú nadrág, hosszú ujjú kabát, bukó sisak plexivel, vagy szemüveggel.) megjelenni.
 • Szükséges iratokat a Vizsgabiztos kérésére bemutatni (személyazonosító igazolvány, már meglévő vezetői engedély)
 • A vizsga rendjét megtartani.

 

 1. Vizsgaigazolás:
 • A vizsgaigazolás elkészítésének feltétele a kategóriában előírt elméleti és gyakorlati vizsga sikeres teljesítése.
 • A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg.
 • Sikeres forgalmi vizsga után legkorábban a harmadik munkanapon a Kormányablakban megkezdhető a jogosítvány kiállításának igénylése.

 

 1. Vezetői engedély kiállításához a Kormányablakban szükséges bemutatni:

– személyazonosító igazolvány, lakcímkártya

– Vöröskereszt által kiállított elsősegélynyújtó vizsgát igazoló kártya. (amennyiben szakirányú bizonyítvánnyal rendelkezik, mely szerepel a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben, nem szükséges ismételten vizsgát tenni, ez esetben az erről szóló bizonyítványt kell bemutatni.)

– új kategória megszerzése esetén a már meglévő vezetői   engedély, járművezetői engedély, járművezetői igazolvány.

Nem magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, vagy útlevél, illetve érvényes tartózkodási engedély bemutatása is szükséges. Európai Unió polgárai esetében tartózkodási engedély nem szükséges, elég a lakcímkártya.

Az első jogosítvány kiállítása illetékmentes.

 

 1. A Tanuló más iskolába történő áthelyezési igényét a 3 pld-os „Képzési Igazolás” c. nyomtatvány kitöltésével igényelheti. Az áthelyezés feltétele, hogy a már igénybe vett oktatási díjakat a Tanuló befizette, az Iskola felé tartozása nincs. Fenti nyomtatványon az Iskola a teljesített elméleti, és gyakorlati oktatást igazolja. Tanulót tájékoztatjuk az áthelyezési ügy során rá háruló feladatokról.

Szerződés bontás esetén egyszeri 4000.- forintos szerződésbontási díjat számolunk fel.

Áthelyezés esetén, illetve amennyiben az Intézmény szerződést szeg, vagy a hatóság által az Iskola működése felfüggesztésre kerül, akkor az előre befizetett, de nem teljesített szolgáltatás díját visszafizetjük.

 

 1. Az elméleti oktatás Budapest, XXI. II. Rákóczi F. 184. sz. alatt,

a járműkezelési oktatások pedig Bp. XXI. Corvin u. 1. alatt történnek.

 

 1. Szakoktatói képzést a STOP Autósiskola nem tart.

A képzés Állami és Uniós támogatásban nem részesül.

 

 1. Engedélyező Hatóság:

Építési és Közlekedési Minisztérium

1054. Budapest, Alkotmány u. 5.

06-1-795-1700

 

Felügyeleti szerv:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

1033. Budapest, Polgár  u. 8-10.

06-1-510-0101

 

Budapest, 2024.02.03.

 

Samu László

iskolavezető